Чат Rush

Всички разговори в Градско

  1. Чатове в Градско
Градско

Градско е общинав и точнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Градско е и името населото,където се намираобщинското седалище.ОбщинаГрадско е част от Вардарския статистически район.