Чат Rush

Всички разговори в Росоман

  1. Чатове в Росоман
Росоман

Росоман е общинав ЦентралнаРепубликаСевернаМакедония.Росоман е и името населото,където се намираобщинското седалище.ОбщинаРосоман е част от Вардарския статистически район.