Чат Rush

Всички разговори в Карбинци

  1. Чатове в Карбинци
Карбинци

Карбинци е общинав и точнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Карбинци е и името населото,където се намираобщинското седалище.ОбщинаКарбинци е част от и точния статистически район.