Чат Rush

Всички разговори в Конче

  1. Чатове в Конче
Конче

Конче е общинав и точнатачаст наРепубликаСевернаМакедония. Konče е и името населото,в което се намираобщинското седалище.Та и общинае част от Югои точния статистически район.Ра положен под склоновете навръх Серта,Конче е наоколо 150 км от Скопие, столицатанаМакедония,намагистралатаРадовис-Струмица.ОбщинаКонче е с общаплощ от 233,05 кв.Км и, според преброяването от 2002 г.,имаобщо население от 3 690 жители.Етническият състав нанаселението наОбщинаКонче се състои предимно от македонци,но има начително турско малцинство.Настоящият кмет наОбщинаКонче е Благой Илиев.