Чат Rush

Всички разговори в Дойран

  1. Чатове в Звезда Дойран
Дойран

Дойран е общинав югои точнатачаст наСевернаМакедония.Нов Дойран е селото,където се намираобщинското седалище.ОбщинаДойран е част от Югои точния статистически район.