Чат Rush

Всички разговори в Босилово

  1. Чатове в Босилово
Босилово

Босилово е общинав югои точнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Босилово е и името населото,където се намираобщинското седалище.ОбщинаБосилово е част от Югои точния статистически район.