Чат Rush

Всички разговори в Ново село

  1. Чатове в Ново село
Ново село

Ново село е общинав и точнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Ново село е и името населото,в което се намираобщинското седалище.Ново село о начава"ново село" намакедонски.ОбщинаНово село е част от Югои точния статистически район.