Чат Rush

Всички разговори в Кратово

  1. Чатове в Кратово
Кратово

Кратово е малък град в СевернаМакедония.Той е седалище наобщинаКратово.Ра положен е на ападните склонове навръх Осогово нанадморскависочинаот 600 метра.С мек и приятен климат, той се намирав кратеранаи че нал вулкан.И вестен е със своите мостове и кули.