Чат Rush

Всички разговори в Ресен

  1. Чатове в Ресен
Ресен

Ресен е общинав Юго ападнаРепубликаСевернаМакедония. Resen е и името награда,в който се намираобщинското седалище.ОбщинаРесен се намирав Статистическия регион наПелагония.