Чат Rush

Всички разговори в Валандово

  1. Чатове в Валандово
Валандово

Валандово е общинав южнатачаст наРепубликаСевернаМакедония.Валандово е и името награда,в който се намираобщинското седалище.ОбщинаВаландово е част от Югои точен статистически район.