Чат Rush

Всички разговори в Област София град

  1. Чатове в София
  2. Чатове в Бухово
Област София град

Област София е провинция наБългария.Административният му център е град София, столицатанастраната.Провинциятаграничи със Софийскаобласт и област Перник.Товае град-държава, състоящ се само от еднаобщина- Столичнастоличнаобщина.