Чат Rush

Всички разговори в Хасково

  1. Чатове в Хасково
  2. Чатове в Димитровград
  3. Чатове в Свиленград
  4. Чатове в Харманли
  5. Чатове в Любимец
  6. Чатове в Симеоновград
  7. Чатове в Тополовград
  8. Чатове в Ивайловград
Хасково

Област Хасково е провинция в ЮжнаБългария, съседнаГърция и Турция наюгои ток,включващачасти от Тракийскатадолинапо поречието нарекаМарица.Наречен е наадминистративния и индустриален център - град Хасково.Провинциятаобхващатеритория от 5 533,3 km²,която е ра деленана11 общини с общо население от 256 408 жители.