Чат Rush

Всички разговори в Пазарджик

  1. Чатове в Пазарджик
  2. Чатове в Велинград
  3. Чатове в Панагюрище
  4. Чатове в Пещера
  5. Чатове в Септември
  6. Чатове в Ракитово
  7. Чатове в Брацигово
  8. Чатове в Стрелча
  9. Чатове в Белово
  10. Чатове в Батак
Пазарджик

Област Па арджик е провинция в ЮжнаБългария,която носи името насвоя административен и индустриален център - град Па арджик.Териториятае 4 456,9 км,която е ра деленана12 общини с общо население от 275,548 жители,към февруари 2011 г.