Чат Rush

Всички разговори в уловка

  1. Чатове в уловка
  2. Чатове в Ветово
  3. Чатове в Две могили
  4. Чатове в Сливо поле
уловка

Област Русе е провинция в СевернаБългария,кръстенанаглавния си град - Русе, съседнаРумъния пре рекаДунав.Тя е ра деленана8 общини,като към февруари 2011 г.населението им е общо 235,252 жители.В провинциятасе намираДунав мост,един от дватаоткрити мостанад Дунав.В провинциятаможе дасе чуе еднаот версиите нанароднапесен,вдъхновенаот русенскатакръвнасватба.