Чат Rush

Всички разговори в Софийска област

 1. Чатове в Самоков
 2. Чатове в Ботевград
 3. Чатове в Ихтиман
 4. Чатове в Костинброд
 5. Чатове в Етрополе
 6. Чатове в Своге
 7. Чатове в Пирдоп
 8. Чатове в Сливница
 9. Чатове в Елин Пелин
 10. Чатове в Златица
 11. Чатове в Годеч
 12. Чатове в Долна баня
 13. Чатове в Правец
 14. Чатове в Божурище
 15. Чатове в драгоман
 16. Чатове в Копривщица
Софийска област

Софийскаобласт е провинция наБългария.Провинциятане включваСофия нанейните територии,но София оставанейният административен център.Провинциятаграничи с провинциите Перник,Кюстендил,Благоевград,Па арджик,Пловдив,Ловеч,Враца,Монтанаи "София-столица",насеверо апад имаграницасъс Сърбия.