Чат Rush

Всички разговори в Враца

  1. Чатове в Враца
  2. Чатове в Козлодуй
  3. Чатове в Бяла Слатина
  4. Чатове в Мездра
  5. Чатове в Оряхово
  6. Чатове в Мизия
  7. Чатове в Криводол
  8. Чатове в римски
  9. Чатове в Борован
Враца

Област Врацае българскапровинция, ра положенав северо ападнатачаст настраната,между рекаДунав насевер и Старапланинанаюг.Наречен е наглавния си град - Враца.Към 2016 г.в провинциятаиманаселение от 170 367 жители,натеритория от 3 619,7 km².