Чат Rush

Всички разговори в Бутел

  1. Чатове в Бутел
Бутел

ОбщинаБутел е еднаот десетте общини,които съставляват град Скопие, столицатанаРепубликаСевернаМакедония.Общинскатаадминистрация се състои от съвет и кмет.Гробище в Бутел е мястото,където се намирагробът наДжордж Зорбас,героят,накогото Никос Ка? анд? акис основаваи? мисления Алексис Зорбас от романаму Зорбагръцки.