Чат Rush

Всички разговори в Монтана

  1. Чатове в Монтана
  2. Чатове в Лом
  3. Чатове в Берковица
  4. Чатове в Вършец
  5. Чатове в Вълчедръм
  6. Чатове в Медковец
  7. Чатове в Якимово
Монтана

Провинция Монтанае провинция в Северо ападнаБългария,граничещасъс Сърбия наюго апад и с Румъния насевер.Ра простирасе между рекаДунав и Старапланина.Към февруари 2011 г.провинциятаиманаселение от 148 098 жители,натеритория от 3 635,5 km².Той е кръстен наадминистративния си център град Монтана.