Чат Rush

Всички разговори в Област Разград

  1. Чатове в Разград
  2. Чатове в Исперих
  3. Чатове в Кубрат
  4. Чатове в Завет
  5. Чатове в Лозница
Област Разград

Област Ра град е провинция в Северои точнаБългария,географски част от Лудогорието.Наречен е наадминистративен и индустриален център - гр.Ра град.Към декември 2009 г.провинциятаимаобщо население от 132 740 жители натеритория от 2 639,7 km²,която е ра деленана7 общини.