Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Cà Mau

  1. Trò chuyện trong Cà Mau
Cà Mau

Cà Mau là một tỉnh của Việt Nam, được đặt tên theo thành phố thủ đô của nó. Nó nằm ở đồng bằng sông Cửu Long của miền nam Việt Nam, và là cực nam của 58 tỉnh của Việt Nam. Nó giáp với phía bắc bởi các tỉnh Kiên Giang và Bạc Liêu, phía tây là vịnh Thái Lan, và phía nam và phía đông của Biển Đông.