Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Quảng Nam

  1. Trò chuyện trong Tam Kỳ
  2. Trò chuyện trong Hội An
Quảng Nam

Quảng Nam là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam. Phía bắc giáp tỉnh Thừa Thiên, tỉnh Huế, phía tây, quốc gia Lào ở phía tây nam, tỉnh Kon Tum ở phía tây nam, tỉnh Quảng Ngãi ở phía đông nam, biển Đông Trung Quốc và thành phố Đà Nẵng vùng Đông Bắc.