Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Thái Nguyên

  1. Trò chuyện trong Thái Nguyên
Thái Nguyên

Thái Nguyên là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Đây là một tỉnh miền núi, trung du với diện tích đất tự nhiên là 3534,45 km2 và dân số 1.149.100 vào năm 2008. Xã hội đa sắc tộc của nó bao gồm tám dân tộc. Với nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú và khí hậu phù hợp, tỉnh này mang đến những cơ hội quan trọng để phát triển công nghiệp cho cả nhà đầu tư trong và ngoài nước. Thái Nguyên còn được biết đến là một trung tâm giáo dục và đứng thứ 3 trên toàn quốc, có 21 trường đại học và cao đẳng.

Tỉnh cũng là trung tâm công nghiệp chè trong cả nước với diện tích 16.000 ha. Với sản lượng 100.000 tấn / năm. Sản lượng chè khô của nó là 25.000 tấn / năm. Trà được sản xuất ở đây được coi là có chất lượng tốt nhất trên khắp Việt Nam.