Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Bắc Giang

  1. Trò chuyện trong Bắc Giang
Bắc Giang

Bắc Giang là một tỉnh của Việt Nam. Nó nằm ở khu vực Đông Bắc của đất nước, nằm cách phía đông Hà Nội 50 km. Tỉnh có diện tích 3,827,45 km2 và tính đến năm 2008, nó có dân số 1.628.400. Lịch sử của Bắc Giang được bắt nguồn từ các vị vua Hùng, người đã thành lập quốc gia Văn Lang, sau đó tiếp nối sự cai trị của các triều đại Lê và Nguyên. Đó là quận của Đa Phúc trong thời Hoàng đế Tự Đức, quốc vương độc lập cuối cùng của Việt Nam. Tỉnh Bắc Giang hiện đại được thành lập vào năm 1895.

Tỉnh nằm ở đồng bằng sông Hồng và giáp Quảng Ninh ở phía đông, Lạng Sơn ở phía bắc, Thái Nguyên và quận đô thị Sóc Sơn ở thủ đô Hà Nội. phía tây, và Bắc Ninh và Hải Dương ở phía nam.