Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong An Giang

  1. Trò chuyện trong Long Xuyên
  2. Trò chuyện trong Cho Dok
An Giang

An Giang là một tỉnh của Việt Nam. Nó nằm ở đồng bằng sông Cửu Long, ở phía tây nam của đất nước, có chung đường biên giới với Campuchia ở phía tây bắc. Nó đã ngày càng được công nhận là Việt Nam Mecca, cho dân số Hồi giáo lớn ở đây.