Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Cao Bằng

  1. Trò chuyện trong Cao Bằng
Cao Bằng

Cao Bằng là một tỉnh thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Tỉnh có biên giới với các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn và Lạng Sơn trong Việt Nam. Nó cũng có biên giới quốc tế chung với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc. Tỉnh có diện tích 6.724,6 km2 và tính đến năm 2008, dân số là 528.100 người. Khu vực này có một lịch sử phong phú có từ thời đại đồ đồng của Vương quốc Tày Âu tại Việt Nam. Các triều đại cai trị vùng này là các lãnh chúa Tày, Be Khac Thiệu và Nag Dac Thai.

Tỉnh nằm trong khu vực mà người Việt sống cách đây hàng ngàn năm trước khi họ mở rộng về phía nam. Cao Bằng có một số điểm quan tâm lịch sử cũng như nhiều đặc điểm tự nhiên như Pác Bó nơi Hồ Chí Minh vào tháng 1 năm 1941 đã thành lập một lực lượng cách mạng tại hang Cốc Bó, Đền của hoàng đế Mạc, Đền Kỳ Sầm, Nhà thờ Coi Bin, Khu vực thác nước Giồng ở biên giới quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, và hồ núi Thăng Hen.