Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Bà Rịa-Vũng Tàu

  1. Trò chuyện trong Vũng Tàu
Bà Rịa-Vũng Tàu

Bà Rịa-Vũng Tàu là một tỉnh của Việt Nam. Nó nằm trên bờ biển của khu vực Đông Nam của đất nước. Nó cũng bao gồm các đảo Côn Đảo, nằm cách xa bờ biển phía đông nam của Việt Nam. Từ năm 1954 đến 1975, tỉnh này thuộc miền Nam Việt Nam với tên Phước Tuy.