Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Đăk Lăk

  1. Trò chuyện trong Buôn Ma Thuột
Đăk Lăk

Đông Lâm là một tỉnh của Việt Nam. Nó nằm ở Tây Nguyên, và là nơi sinh sống của khá nhiều dân tộc thiểu số bản địa, như Rade, Jarai và Mnong, trong số những người khác.