Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Đồng Nai

  1. Trò chuyện trong Biên Hòa
Đồng Nai

Đồng Nai là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam của Việt Nam, nằm ở phía đông và đông bắc của Thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố lớn nhất ở Đồng Nai là Biên Hòa. Trước thời thuộc địa Việt Nam, khu vực này bị thống trị bởi Phù Nam, Chenla, đế chế Khmer và những ảnh hưởng tiếp theo cho đến năm 1627. Khu vực này được gọi là Kâmpéâp Srâkatrey trong tiếng Khmer.