Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Bình Thuận

  1. Trò chuyện trong La Gi
  2. Trò chuyện trong Phan Thiết
Bình Thuận

Bình Thuận là một tỉnh của Việt Nam. Nó nằm trên bờ biển Nam Trung Bộ của đất nước. Nó đôi khi được coi là một phần của khu vực Đông Nam. Tỉnh được biết đến với phong cảnh và bãi biển của nó. Ngoài ra còn có một số địa điểm có ý nghĩa khảo cổ.