Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Hải Phòng

  1. Trò chuyện trong Hải Phòng
  2. Trò chuyện trong Cát Bà
Hải Phòng

Hải Phòng là một thành phố công nghiệp lớn, thành phố lớn thứ hai ở miền bắc Việt Nam và là thành phố lớn thứ ba của Việt Nam. Hải Phòng cũng là trung tâm công nghệ, kinh tế, văn hóa, y học, giáo dục, khoa học và thương mại ở bờ biển phía bắc Việt Nam. Thành phố Hải Phòng có nguồn gốc từ năm 1887, được thành lập như một tỉnh cảng biển của thực dân Pháp. Năm 1888, tổng thống Cộng hòa thứ ba của Pháp Sadi Carnot ban hành sắc lệnh thành lập thành phố Hải Phòng.

Từ năm 1954 đến 1975, Hải Phòng là thành phố hàng hải quan trọng nhất của miền Bắc Việt Nam, và nó trở thành một trong những đô thị được kiểm soát trực tiếp của một Việt Nam thống nhất với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1976. Trong thế kỷ 21, Hải Phòng có sáp nhập như một cửa ngõ giao dịch, thành phố công nghiệp xanh, hiện đại của Việt Nam, định hướng trở thành thành phố đặc biệt thứ ba của Việt Nam vào năm 2030 hoặc muộn nhất là vào năm 2050.