Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Gia Lai

  1. Trò chuyện trong Pleiku
Gia Lai

Gia Lai là một tỉnh thuộc Tây Nguyên của Việt Nam. Đây là tỉnh lớn thứ hai của Việt Nam.