Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Hà Tĩnh

  1. Trò chuyện trong Hà Tĩnh
Hà Tĩnh

Hà Tĩnh là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Bắc Trung Bộ của Việt Nam. Cùng với tỉnh Nghệ An láng giềng, hai tỉnh được gọi là "Nghệ Tĩnh" và người dân địa phương được biết đến là người nói tiếng Việt với giọng rất đáng chú ý.