Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Lâm Đồng

  1. Trò chuyện trong Đại đức
  2. Trò chuyện trong Bảo Lộc
  3. Trò chuyện trong Đinh Văn
Lâm Đồng

Lâm Đồng là một tỉnh nằm ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Thủ đô của nó là Đà Lạt. Lâm Đồng giáp tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận ở phía đông, tỉnh Đồng Nai ở phía tây nam, tỉnh Bình Thuận ở phía đông nam, tỉnh Đông Lôi ở phía bắc và tỉnh Ngô Hạ ở phía tây bắc. Đây là tỉnh Tây Nguyên duy nhất không có chung biên giới phía tây với Campuchia.