Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Hòa Bình

  1. Trò chuyện trong Hòa Bình
Hòa Bình

Hòa Bình là một tỉnh miền núi của Việt Nam, nằm ở khu vực Tây Bắc của quốc gia. Phía bắc giáp tỉnh Phú Huệ và tỉnh Sơn La ở phía tây bắc, Hà Nội ở phía đông bắc, tỉnh Hà Nam ở phía đông, tỉnh Ninh Bình ở phía đông nam và tỉnh Thanh Hóa ở phía nam. Năm 2004, GDP bình quân đầu người của tỉnh được ước tính là $ 228.