Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Tỉnh Quảng Ngãi

  1. Trò chuyện trong Quảng Ngãi
Tỉnh Quảng Ngãi

Quảng Ngãi là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam, trên bờ biển Đông. Nó nằm cách Hà Nội 883 km về phía nam và 838 km về phía bắc của Thành phố Hồ Chí Minh.