Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Sơn La

  1. Trò chuyện trong Sơn La
Sơn La

Sơn La là một tỉnh thuộc vùng Tây Bắc của Việt Nam. Nó giáp Lào ở phía nam. Dân số bao gồm dân tộc Tai Đen và Trắng. Sơn La Dam, nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á. Nằm ở tỉnh này.