Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Tỉnh Tây Ninh

  1. Trò chuyện trong Tây Ninh
Tỉnh Tây Ninh

Tây Ninh là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam của Việt Nam ở biên giới với Campuchia. Thủ đô của nó là thị trấn Tây Ninh. Tỉnh Tây Ninh có dân số 989.800 và diện tích 4.028 km².