Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Thái Bình

  1. Trò chuyện trong Thái Bình
Thái Bình

Thái Bình là một tỉnh ven biển phía đông thuộc khu vực đồng bằng sông Hồng của miền bắc Việt Nam. Tên của nó là Trung-Việt cho "hòa bình tuyệt vời." Tỉnh Thái Bình Dương. Đó là khoảng 18 km từ Nam Định, 70 km từ Hải Phòng và 110 km từ Hà Nội.