Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Yên Bái

  1. Trò chuyện trong Yên Bái
Yên Bái

Yên Bái là một tỉnh dựa vào nông nghiệp nằm ở Tây Bắc, phần phía bắc của miền bắc miền trung Việt Nam. Nó có chung biên giới với sáu tỉnh là tỉnh Hà Giang, tỉnh Lào Cai, tỉnh Lai Châu, tỉnh Sơn La, tỉnh Phú Huệ và tỉnh Tuyên Quang. Tỉnh có diện tích 6,699,5 km2 và tính đến năm 2008, dân số có 750.200 người.

Lịch sử của Yên Bái rất quan trọng dưới thời thuộc địa của Pháp, đặc biệt là "cuộc nổi loạn của Yên Bái", một cuộc nổi dậy của những người lính Việt Nam trong quân đội thực dân Pháp vào ngày 10 tháng 2 năm 1930 với sự hỗ trợ của những người ủng hộ dân sự là thành viên của Việt Nam Quốc. Lâm nghiệp và nông nghiệp là những hoạt động kinh tế chính của tỉnh. Hồ Bà Bà là tài sản tự nhiên của đất nước cùng với Nhà máy Thủy điện của Bà Bà. Lễ hội Đông Cường là một lễ hội quan trọng của tỉnh.