Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Vĩnh Long

  1. Trò chuyện trong Vĩnh Long
Vĩnh Long

Vĩnh Long là một tỉnh nằm ở đồng bằng sông Cửu Long của miền nam Việt Nam. Thủ đô của nó là Vĩnh Long. Dân số của nó là 1.046.390 và diện tích của nó là 1.485 km2.