Rush trò chuyện

Tất cả các cuộc trò chuyện trong Sóc Trăng

  1. Trò chuyện trong Sóc Trăng
Sóc Trăng

Socạn là một tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long của miền nam Việt Nam, có thủ đô là ở Socang. Tỉnh này có diện tích 3.223 km² và có dân số khoảng 1.213.400.