chatt Rush

Alla chattar i Gotlands län

  1. Chattar i Visby
Gotlands län

Gotlands län är ett län eller län i Sverige. Gotland ligger i Östersjön öster om Öland, och är Sveriges största öar. Länen är vanligtvis uppdelade i kommuner, men Gotlands län består endast av en kommun: Gotlands kommun. Gotlands län är det enda länet i Sverige som inte styrs av ett landsting. Kommunen hanterar de uppgifter som övrig hanteras av landstinget, främst hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. I likhet med andra län har Gotland en länsstyrelse som övervakar genomförandet av den svenska staten. Både länsstyrelsen och kommunen har sitt säte i den största staden Visby, med över 22 000 invånare.