chatt Rush

Alla chattar i Åland

  1. Chattar i Ålands landsbygd
  2. Chattar i Mariehamns stad
Åland

Åland eller Åland är en skärgårdsprovins vid ingången till Bottenviken i Östersjön tillhör Finland. Det är självständigt, demilitariserat och är den enda monolingual svenskspråkiga regionen i Finland. Det är Finlands minsta region, som utgör 0,49% av sitt arealområde och 0,50% av dess befolkning.Åland består av Fasta Åland, där 90% av befolkningen bor och ytterligare 6.500 skärar och öar i öster. Fasta Åland är skild från Sveriges kust med 38 kilometer öppet vatten i väster. I öster ligger Ålands skärgård intill Skärgårdshavet.Ålands enda landgräns ligger på Märket, den obebodda skärmen, som den delar med Sverige.Ålands autonoma status innebär att de provinsiella befogenheter som normalt utövas av företrädare för centrala finska regeringen utövas till stor del av sin egen regering.