цхат Раш

Сви разговори у Призрен

  1. Цхат у Призрен
  2. Цхат у Сува Река
  3. Цхат у Драгаш
  4. Цхат у Ллазице
  5. Цхат у Мамуша
Призрен

Округ Призрен је један од седам округа на Косову. Његово седиште је у граду Призрену. Према попису из 2011. године, број становника је 331.670, а површина од 2.024 км2. Албанци чине већину округа. Међутим, округ Призрен је дом највећег бошњачког и турског становништва на Косову, који чине око 10% укупног становништва округа.