цхат Раш

Сви разговори у Гјилан

  1. Цхат у Гјилан
  2. Цхат у Витина
  3. Цхат у Каменица
  4. Цхат у Ранилуг
  5. Цхат у Клокот
Гјилан

Дистрикт Гњилане или Гњилански округ је један од седам округа на Косову. Његово седиште је у граду Гњилану. Округ у великој мери одговара географском региону Анаморава или Косово-Поморавље, а основан је 2000. да би заменио косовско-поморавски округ српске владе.