Rush צ'אט

כל הצ'אטים ב ירושלים

  1. צ'אטים ב ירושלים
  2. צ'אטים ב בית שמש
  3. צ'אטים ב מודיעין עילית
  4. צ'אטים ב מבשרת ציון
  5. צ'אטים ב אבו גוש
  6. צ'אטים ב "הדסה"
  7. צ'אטים ב הר אדר
ירושלים

מחוז ירושלים הוא אחד מששת המחוזות המנהליים של ישראל. בירת המחוז היא ירושלים. במחוז ירושלים שטח קרקע של 652 קמ"ר. אוכלוסייתם של 1,083,300 נפש היא 66.6% יהודים ו -31.8% ערבים. חמישית מהערבים בישראל מתגוררים במחוז ירושלים, הכולל את מזרח ירושלים ומערבה. הסיפוח הישראלי של ירושלים המזרחית לא הוכר על ידי הקהילה הבינלאומית. רוב הערבים במחוז ירושלים הם פלסטינים, הזכאים לאזרחות על פי החוק הישראלי, אך לא אזרחים לפי בחירה קולקטיבית. המיעוט הוא ערביי ישראל המתגוררים באבו גוש, בית צפאפא וירושלים המזרחית, שם התיישבו אנשי מקצוע ערבים ישראלים מאז סוף שנות השבעים, בעיקר לצורך מתן שירותים משפטיים ואחרים לאוכלוסייה המקומית. האוכלוסייה הלא יהודית היא 28.3% מוסלמים, 1.8% נוצרים ו -1.4% ללא סיווג דת.