Rush צ'אט

כל הצ'אטים ב אזור יהודה ושומרון

  1. צ'אטים ב אריאל
  2. צ'אטים ב חשמונאים
אזור יהודה ושומרון

אזור יהודה ושומרון הוא מונח ממשלת ישראל לחלוקה מנהלית המקיפה את הגדה המערבית הכבושה על ידי ישראל, למעט ירושלים המזרחית. חלק מהמטרות הנתפסות על-ידי הרשויות הישראליות הן אחד האזורים המנהליים שלה, אם כי הקהילה הבינלאומית רואה בגדה המערבית שטח של ישראל תחת כיבוש צבאי.