vestluse Rush

Kõik vestlused Võrumaa

  1. Vestlused Võru
Võrumaa

Võru maakond või Võrumaa. Ametlikult on maakond Lõuna-Eestis. Seda piiravad Valga maakond ja Põlva maakond ning see on ainuke Eesti maakond, mis piirneb kahe riigiga - Läti lõunas ja Vene Föderatsioon idas. Võrumaa territoorium hõlmab 2 305 km² ja seda mõjutab mõõdukas hooajaline kliima. 2013. aasta jaanuaris oli Võru maakonnas 32 806 elanikku, mis moodustas 2,5% kogu Eesti elanikkonnast. Maakond jaguneb 12 vallaks ja 1 linnavalitsuseks - Võru linnaks.